Bây giờ tôi quyết định trả thù họ. Tôi đã hành động như thể tôi không quan tâm trước mặt họ. Tôi nói – bạn ơi, nếu bạn nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của bạn. Bây giờ bạn đang hạnh phúc, tôi không còn lo lắng nữa. Nghe vậy, Lovely cúi đầu. Khi tôi định rời đi, cô ấy đã ngăn tôi lại và đưa tôi sang một bên. Kéo tôi ra khỏi cha tôi và ông nắm tay tôi. Cô ấy nói – hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã làm tổn thương bạn rất nhiều Tôi nói – em là vợ anh, anh sẽ gọi cho em bất cứ lúc nào. Hãy tiếp tục và vui chơi. Dù bạn làm gì, hãy nói với tôi một lần.