Lord Akash nói – bạn cũng có bạn gái phải không? Tôi nói – nó đã từng như vậy. Tuy nhiên, vì những hoàn cảnh nhất định, cả hai đã phải xa nhau. Ngài nói – bạn đã từng làm gì? Tôi nói – không, trước khi có chuyện gì xảy ra với bạn gái tôi, trước khi cả hai chúng tôi chia tay. Cả hai chúng tôi đều cười vì lời nói của tôi. Bây giờ cả ba chúng tôi đều cởi mở với nhau. Trong khi nói chuyện này nọ, tôi cũng bị ảo tưởng ám ảnh. Akash sir và Jiya Mam cũng đã nói chuyện rất cởi mở. Ảnh hưởng của rượu cũng bắt đầu ảnh hưởng đến tôi. Sau đó Jamam đứng dậy và đi vào trong.