Tôi đã được giáo dục trong một cơ sở chuyên biệt và bây giờ tôi là một người mù 22 tuổi có thể xử lý nó một cách dễ dàng. Tôi có rất nhiều bạn bè và người quen có cùng hoàn cảnh, nhưng tôi cũng giao du với những người sáng mắt vì bố mẹ tôi rất khá giả về tài chính và nhà của chúng tôi hầu như lúc nào cũng chật kín người. Điều tôi muốn làm rõ là người mù có nhận thức chính xác hơn nhiều về viễn cảnh nơi chúng ta sống hoặc nơi chúng ta di chuyển so với người không mù bởi vì chúng ta phải phát huy tối đa sự nhạy bén của các giác quan khác. Thực tế là tôi bị mù, điều đó không ngăn cản tôi tận hưởng mọi khía cạnh của cuộc sống, ví dụ: tình dục.