Tất cả xuất hiện gần như vô thức. Rõ ràng là vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời tôi, tôi đã cân nó và không nhớ nó. Tôi đốt một điếu thuốc và sẵn sàng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra trong khi tôi không khỏi ngạc nhiên về những gì mình đang làm. Khi năm phút đầu tiên trôi qua, tôi đến cửa phòng anh ấy để chỉ thời gian đã trôi qua và chỉ nghe thấy tiếng nức nở thỉnh thoảng. Khi thời gian tương ứng đến, tôi đến phòng anh ấy và gõ cửa, tôi nói với anh ấy, đã hết giờ rồi, bạn định làm gì? Tôi hỏi anh ta, nhưng không có câu trả lời. Tôi đợi vài giây và đi đến cửa ra vào, đúng lúc đó cánh cửa mở ra và anh ấy nói với tôi,