Tôi xuống làm việc. Tôi sao chép từng cuộn băng mà tôi sở hữu và đưa cho Silvia để xem liệu chúng có ở đó không. Trước niềm vui của cả hai, họ đều như vậy. Khó khăn nhất đã bị bỏ lại. Máy ảnh có thể được giấu ở đâu? Tôi phải mất nhiều nỗ lực mới khám phá ra toàn bộ hệ thống: chiếc máy ảnh được cất trong tủ ở đầu kia của ngôi nhà và thông qua một thiết bị, nó lấy hình ảnh từ căn phòng. Nhược điểm là tôi đã làm nó không dây, vì vậy tôi phải tốn rất nhiều tiền để tìm ra thứ chết tiệt đó. Tôi đã phải xem đi xem lại các cuộn băng nhiều lần để tìm ra điểm mà chúng đã được ghi lại.