Tất nhiên là tôi nhận lời và thu xếp mọi việc, ba ngày sau là tôi đã có mặt ở nhà chú tôi rồi. Nó bao gồm vợ anh ấy (dì của tôi) và 3 anh em họ, 2 trai và một gái. Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa giữa 10 tuổi và em họ tôi cũng 9 tuổi như tôi. Họ tiếp đón tôi rất vui vẻ và sắp xếp giường cho tôi ngủ trong phòng của anh họ tôi, các anh họ của tôi ở phòng khác và các chú của tôi ở phòng của họ. Chú tôi đi rất sớm và trở về sau 5 giờ chiều, khi chú ấy đến chú ấy đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm và tất cả chúng tôi đã đi dạo. Vào Chủ nhật, chúng tôi dậy muộn và ra ngoài ăn sáng,