anh kinh hoàng nói. Tôi nói – Ý tôi là phòng tắm cũng được xây trên mái nhà nên bạn cũng có thể lên đó. Cô ấy nói – Tôi sợ ở đó. Tôi có sợ mở cửa và đi ra ngoài không? bạn sợ hãi trên mái nhà Mẹ ngủ trên gác. Sapna không thể trả lời những lời của tôi. Sau đó cô ấy đi lên mái nhà. Tôi ngay lập tức đến phòng của anh ấy và bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của anh ấy. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại di động mà Rinku đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng tháo SIM ra khỏi điện thoại di động của anh ấy, bẻ đôi nó và lắp vào điện thoại di động của anh ấy. Sau đó tôi về phòng.