Tôi mặc quần áo và cô ấy mở cửa và đi ra ngoài. Năm phút sau, tôi cũng đi sang phòng khác…cả hai đều ở đó. Nhìn thấy Ngọc, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Là Ngọc lý do cho sự vội vàng? Trường có nói với Ngọc về chudai của chúng ta không? Nếu không được nói, Ngọc đã ở đâu khi Trường chịch tôi trong phòng? cô ấy đang làm gì? Tôi trở về từ đó với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Ngày hôm sau, qua điện thoại với Trường, tôi nói với Trường – Tôi muốn làm tình với Ngọc một lần. Trường Trả lời – Ngọc không phải là loại con gái không bao giờ đồng ý quan hệ tình dục.