cao giọng bảo anh ta rằng chúng ta không còn gì để nói và anh ta hãy đi đi vì tôi không lo được. Cô ấy chạy ra khỏi đó khóc lóc, tôi lững thững đi theo công việc của mình. Tôi không phải là người đàn ông điển hình bị ấn tượng bởi việc mang thai, và tôi đã nhiều lần thoát khỏi những tình huống tương tự, thực tế thì việc ràng buộc mình với chỉ một người phụ nữ không nằm trong kế hoạch của tôi, và càng không phải với một cô gái như thế này. , mặc dù rất xinh đẹp, nhưng rất lạnh lùng trong vấn đề tình dục. Hai tháng đã trôi qua và một hôm tôi đang ngồi ở lối vào của tòa nhà nghỉ ngơi sau bữa trưa,