Và bây giờ đừng có giỡn nữa. Xuất sắc. Bạn đã nghĩ gì khi bạn giật mình ở tuổi đó? Tôi không biết. Anh nhớ, nếu không chúng ta không nói chuyện nữa và thế là xong. Tốt. Ở một cậu học sinh có hôm còn trao cho tôi vài nụ hôn. Nhưng tất cả những điều này là về cái gì? Bạn đã theo dõi, và trong những gì khác. Tôi không biết tôi không nhớ, tôi đoán vậy. Cái gì!, rằng mọi thứ đều khiến bạn thích thú ở độ tuổi đó, phải không? Và nếu. Và bạn còn nghĩ đến ai nữa? tôi không biết còn bạn Tôi sẽ nói với bạn, nhưng hãy để nó ở giữa hai người, eh!