Mirian và Estela không biết nó ở đâu nên họ không thể phản đối bất cứ điều gì. Khi Leo bảo tôi đến nơi đó, tôi có thể hình dung ý định của anh ấy là gì, nhưng tôi đã chết lặng khi thấy những gì anh ấy có thể đạt được. Trong lúc lái xe, Leo không nói gì với Mirian ngoài sự thật về những gì đã xảy ra với Fabiola. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy muốn quan hệ với cô ấy và cô ấy từ chối trước mặt tôi, v.v. Leo cũng nói với cô ấy rằng nếu Fabiola tiếp tục với kế hoạch không bao giờ muốn tham gia này, anh ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ cô ấy,