Phòng của tôi đã bị khóa. Anh ấy gọi cho tôi và hỏi tôi – bạn đang ở đâu? Tôi nói – sao bây giờ em mới kể? Cô ấy nói – Tôi đang ở phòng của bạn và ở đây nó đã bị khóa. Tôi ngay lập tức nói ồ vâng… rằng tôi đến trường đại học vì một số công việc. Cô ấy nói – được rồi. Sau đó, điều đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy ra. Bạn gái của tôi từng coi dì Sunita của cô ấy là người chúc phúc tốt nhất cho cô ấy, vì vậy cô ấy đã đến nhà cô ấy để nói với cô ấy rằng tôi không nói chuyện với cô ấy. Ở phía bên kia, dì Sunita của anh ấy và tôi đang chìm trong biển chết tiệt.