Rồi cả ba chúng tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Một lúc sau, chị tôi đứng dậy, mặc quần áo và ra về như cũ. Gadea và tôi bị bỏ lại một mình. Cô ấy đề nghị làm lại và tôi nhanh chóng đồng ý. Để có thể, cô ấy ngồi lên người tôi, đặt thành viên của tôi vào âm hộ của cô ấy và bắt đầu cưỡi ngựa. Khi anh chuẩn bị kết thúc, cô ấy rút dương vật của anh ra và cho vào hậu môn của mình. Lúc đầu, cả hai chúng tôi đều hét lên một chút vì đau, nhưng khi dương vật của tôi điều chỉnh để mở ra, chúng tôi thích thú hơn. Tôi xuất tinh ngay lập tức và cả hai chúng tôi lại nằm xuống.