Yên xe của tôi hơi cao nên ngay khi cô ấy ngồi xuống, toàn bộ trọng lượng của cô ấy đè lên người tôi và con cu của tôi cương lên. Bằng cách nào đó, tôi về nhà và tự an ủi mình bằng cách gọi tên Dì. Sau khi ăn xong, tôi sử dụng điện thoại. Tôi đang kiểm tra Facebook, vì vậy tôi đã tìm kiếm tên của dì, Chanda. Tôi tìm thấy cô ấy trên Facebook. Anh ấy đã lựa chọn. Tôi nhận ra anh ta và gửi cho anh ta một yêu cầu. Khoảng 12 giờ, anh ấy chấp nhận yêu cầu của tôi và nhắn tin cho tôi – buồn ngủ chưa? Tôi cũng nói – vâng, tôi không ngủ được. Người dì nói đồng ý và đi ngoại tuyến.