Trong một thời gian ngắn, tôi muốn sống theo cách mà tôi muốn sống…dù chỉ trong một ngày, tôi cũng có cơ hội được sống như thế này. Tôi muốn sống cuộc sống của tôi trên con đường của tôi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình theo cách mà tôi muốn. Câu này nói rất nhiều về chị dâu một cách tình cờ. Người ta phải đụ họ đến cùng cực. Mặt khác, cô ấy thậm chí không thể bỏ chồng con. Vì trách nhiệm với con cái, cô chỉ duy trì mối quan hệ với chồng. Không có gì giống như tình yêu. Và kể cả về mặt vật chất, chị dâu tôi cũng rất bất mãn với chồng. Có rất nhiều phụ nữ như vậy trong xã hội của chúng ta, những người cảm thấy mệt mỏi khi hoàn thành trách nhiệm của mình.