Nếu phải nói chuyện với ai, anh ta sẽ hét lên và gọi tất cả mọi người. Tôi bắt đầu đánh mạnh vào con nhỏ và ôm và liếm con bé nữa. Khi cả hai chúng tôi đã hoàn thành công việc, tôi vội vã rời khỏi anh ta, mở cửa và đi ra ngoài. Cô ấy biết rằng cửa đã mở, và cô ấy lập tức chạy xuống nhà, nhưng lúc đó cả hai chúng tôi đang nhìn nhau. Anh ấy cũng không nói gì với ai. Nếu nó đã được nói, tôi đã không ở đây bây giờ. Ngày hôm sau, cô ấy xuống nhà và nói: “Cho tôi số điện thoại của bạn. Khi nào bạn đi làm về, tôi cần lấy một số đồ của bạn.