Tôi làm vậy. Cô ấy nói tôi tự may và bán sản phẩm trực tuyến. Trong khi nói chuyện như vậy, tôi đã đến bãi đậu xe. Xe của dì tôi đã đậu ở đó. Tôi giữ gói hàng trong xe của anh ấy và nói với anh ấy. Vì vậy, người cô nói – này con trai … con đang đi với mẹ, phải không … nhà con ở đâu? Cô ấy nói – vâng, tôi sẽ đi từ phía đó … chúng ta hãy ngồi xuống … tôi đang rời xa bạn Tôi nói – được rồi dì. Vì vậy, tôi lên xe của dì và bắt đầu đi về phía nhà bà. Tôi hỏi Dì – Dì ơi, còn ai ở nhà cháu không? Dì nói – Cháu ở nhà một mình. Tôi đã nói tại sao… chồng bạn ở đâu?