Lông của tinh hoàn bị cạo sạch, chúng thay đổi khuôn mặt và bất cứ thứ gì chúng cho là buồn cười đều trở nên sừng sững. Số phận đã sắp đặt, tôi muốn thuyết phục Victoria rằng đây là việc bình thường phải làm, và biết cô ấy, cô ấy sẽ sớm thực hiện nó, và Mateos rất vui vì điều đó, nhất là sau khi tôi đặt mọi thứ vào vòng nguy hiểm. Tất nhiên là có một tuyển tập tình dục đêm đó, tất nhiên là với vợ tôi. Lông của tinh hoàn bị cạo sạch, chúng thay đổi khuôn mặt và bất cứ thứ gì chúng cho là buồn cười đều trở nên sừng sững. Số phận đã sắp đặt.