họ bắt họ đi cắm trại, sau nhiều lần quan hệ họ trả lại hoặc bắt họ trở thành những người hầu gái trong ngôi nhà gỗ. Hầu hết các cô gái rơi vào tay anh một đi không trở lại. Sau 15 hoặc 20 ngày hôn một người Anh, ai sẽ kết hôn với họ? Vì vậy, tôi đến với câu chuyện mà tôi nhận được thông tin rằng người Anh đã rời đi cùng với kho báu. Chúng tôi đã lên kế hoạch làm thế nào để lấy kho báu từ họ. Vì chúng tôi không có ngựa, không ai trong số chúng tôi có xe đạp, và chúng tôi thậm chí không thể lái xe đạp của mình trong rừng, chúng tôi nghĩ rằng thật phù hợp để đợi người Anh.