Bạn biết? anh ấy nói từ những dấu hiệu họ đưa cho tôi, tôi nghĩ đó là bạn. dấu hiệu gì Ờ, chiều cao trung bình, xinh, tóc đen, thẳng, và Ừ? Chà, mông to và đẹp Anh ấy đỏ mặt khi nói điều này, và thành thật mà nói, tôi cũng đỏ mặt. Tôi nghĩ ra một cụm từ để giải nén cái thai của thời điểm này: Vui quá! À, nhưng nếu bạn sử dụng cuốn sách, hãy đưa nó cho tôi sau.Không,” anh nói,Tôi đã mua một cái rồi.” Vì vậy, hôm nay tôi có thể đưa nó cho bạn. Anh có cái nào ở đây không? Dạ, ở nhà dân. Nếu bạn muốn nó, hãy đi và tôi sẽ mang nó cho bạn ở đó. Tôi gật đầu. Lúc này tôi đã uống xong cốc cà phê, nhưng cô ấy vẫn còn uống được nửa chừng.