Suresh- Mukhiya ji là một người rất tốt nếu không sẽ không có công việc như vậy. Bạn vẫn hỏi… vâng, nếu bạn định đi, hãy làm một việc cho tôi nữa. Nói với Suman chiều nay tôi không thể về nhà. Trong phòng khám có chút việc, đến giờ ăn rồi, đừng đợi tôi. Vâng … nói từ bộ nhớ. Kalu- Ok Babuji… Tôi sẽ kể cho bạn nghe theo trí nhớ. Sau khi Kalu rời đi, Mita nói – bạn rất thông minh. Bạn sẽ thích tôi sau thực đơn, đó là lý do tại sao bạn không về nhà. Suresh- vâng, Mita Đúng vậy… bây giờ hãy lắng nghe cẩn thận. Nếu cả hai đều không làm gì trước mặt bạn, thì bạn phải về nhà trước mặt họ, dù sao bạn không về nhà, có thể mẹ bạn sẽ đến.