Tôi nói – nếu bạn yêu tôi nhiều tại sao bạn lại làm tất cả những công việc này? tôi chỉ yêu mình bạn Tôi ôm anh ấy vào lòng và nói – mẹ anh có biết tất cả những điều này về anh không? Cô ấy nói – vâng, tôi biết. Tôi nói – vậy thì cô ấy sẽ không ngăn cản bạn làm tất cả những điều này chứ? Lovely nói – Làm thế nào bạn sẽ ngăn tôi lại khi cô ấy tự làm điều đó? Cô ấy gọi cho ai đó mỗi ngày để kết thúc cuộc giao hợp. Mọi người thường gọi tôi trong phòng mỗi ngày, vì vậy tôi cũng làm vậy khi tôi cảm thấy thích. Tôi hỏi Lovely – mẹ bạn gọi bao nhiêu?