Miệng anh bắt đầu nghẹn lại. Sau mỗi lần lắc, tôi đưa con cặc của mình ra khỏi miệng nàng và hít một hơi thật sâu. Nó vừa hít một hơi, tôi lại đút con cặc vào mồm nó và đánh cho nó một phát mười hai cái nữa. Cô ấy nói, “Ahhh. ”Và bắt đầu ngậm trứng của tôi trong miệng cô ấy. Sau đó âm hộ ướt và sắp hôn. Tôi nhanh chóng nhấc hai chân bị trói của anh ta và thả con cặc của tôi vào âm hộ của anh ta. Lần này anh không bị nữa. Tôi cũng bắt đầu hôn anh ấy như thế này và tiến lên và bắt đầu mút và cắn môi anh ấy. Cô ấy cũng vặn eo tôi và tận hưởng tình dục một cách tối đa.