Gái đẹp sex bạo dâm của diễn viên gái non mới lớn Liu Shun nói Đây là tài sản quý giá của công ty chúng tôi. Việc kinh doanh và tạo mối quan hệ mà không có những cô gái nhỏ này đã đóng một vai trò lớn. Một vị mỹ nữ thanh âm ngọt ngào lanh lợi nói Là tổng bộ lãnh đạo ủng hộ, Vương tiên sinh đích thân tới, nhờ có lão phu của ngài, công ty nhất định càng phát đạt. Thanh âm như chuông bạc kia kích động trái tim vô cùng kỷ luật của Vương Nhiên rung động. Liu Shunshun nói Zhang Jinmei, tối nay đi uống rượu với Vương tiên sinh nhé Không sao, chỉ cần Vương tiên sinh vui vẻ là được.