Suresh- Này, tôi sẽ phân phát thuốc cho phù hợp. Zita giải thích với một cử chỉ tay rằng nó lớn như thế nào, nhưng bây giờ con người bên trong của Suresh đã hết và ham muốn đã thức tỉnh. Tôi không hiểu. Xin hãy giúp tôi một việc…và lấy cái này của tôi. Ngoài ra, hãy cho tôi biết nếu nó lớn như thế này hoặc nếu nó lớn hơn. Suresh đặt tay của Geeta lên dương vật của mình và ra hiệu cho cô ấy thử. Geeta tội nghiệp ở đâu mà có thể hiểu rằng anh ấy chỉ muốn vui vẻ. Cô cầm con cặc một cách ngon lành và thử xem nó lớn hơn hay nhỏ hơn con cặc của ông trưởng. Ở đây Suresh đang vui vẻ với con cặc của mình.