“Thưa ngài, bây giờ ngài muốn ở lại Guwahati, Hở? ” Khi tôi bắt đầu đến từ đó, Loan Bắt đầu hỏi. “Vâng, có một cuộc họp ba ngày. Tôi phải đi vào ngày mốt!” được tổ chức tại một khách sạn lớn. Bữa trưa cũng được sắp xếp sau cuộc họp. Tôi cũng ổn. Một điều tốt nữa đã xảy ra ở đó, khi tôi hỏi những quý ông địa phương đã nói với tôi về việc thuê nhà, một quý ông Bhattacharya ji nói với tôi rằng theo như anh ta biết phòng của anh ta còn trống ở một người quen trong xã hội thượng lưu và anh ta có thể cho tôi địa chỉ. và nói với tôi – vâng, phòng trống. Bạn đi xem, tôi đã nói với họ.