Điều đó để kích thích hậu môn của Natalia, anh ấy đã làm điều đó trước với một khoảng dừng. Natalia không di chuyển dù chỉ một inch và tôi tiếp tục ra vào trong tình dục của cô ấy, nảy tưng tưng bên dưới cô ấy. Chuyển động tăng dần tốc độ và chúng tôi đã xoay sở để đưa nó trở lại tốc độ tối đa với Natalia hét lên hết cỡ. Ôi, ôi, ôi. Một ngày nào đó, rất ít người trên thế giới có được niềm vui mà Natalia đang nhận được vào thời điểm đó. Tôi cũng đã có thời gian của cuộc đời tôi. Tôi đang ở trong một tình huống tình dục bệnh hoạn nhất mà tôi từng trải qua trong đời.