Vợ anh là một người rất cuồng tín. Cô ấy đã làm việc và không có con. Chồng cô có lẽ là Gandu, người không thể giữ cho vợ mình bình tĩnh. Nhưng mắt tôi lại dán vào hai cô gái của chủ nhà. Bây giờ, tôi đã bắt đầu dạy hai cô gái này mỗi ngày. Từ từ cả hai hòa nhập với tôi. Cả hai người họ luôn ở trong phòng của tôi. Một ngày nọ, tôi bị đau đầu nên tôi ở trong phòng và không đi làm. Sau đó Sonam vào phòng và bắt đầu hỏi tôi. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi bị đau đầu. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cô ấy mang cho tôi một tách trà. Vào thời điểm đó, cô ấy đang mặc một chiếc váy và một chiếc áo bó sát