và một vài giọt nước mắt đã trào ra từ mắt cô ấy, vì vậy hãy bình tĩnh lại tình hình bố ạ Anh ở yên giữa âm đạo của cô và bắt đầu hôn lên miệng cô và vuốt ve bộ ngực của cô chờ cô sẵn sàng bắt đầu bơm. Sau một lúc khoảng 3 hoặc 4 phút, cô ấy bắt đầu tự di chuyển và nói với bố. – ok, hết đau rồi con, đút vào rút ra như phim khiêu dâm bố bảo – ừ đúng rồi con là con gái đĩ nên bố xem phim khiêu dâm rồi. – Vâng bố, con xem phim bố rồissssssssss ahhhhhhhhhh vâng nữa!!! Anh chưa nói hết câu khi anh bắt đầu ra vào nhanh chóng, với mỗi cú thúc, ngực cô chuyển động một cách tuyệt vời.