Bạn biết bạn đang ở trong nhà của bạn, bạn đang ở đây, chết tiệt dì này trong tình huống này? Mẹ đã sợ hãi. Cô ấy hy vọng rằng những người này không nên biết rằng chúng tôi là mẹ con. Tôi cũng không nói nên lời vì sợ hãi. Sau đó, mẹ tôi nói – anh trai, tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi vừa đi qua đây khi trời mưa, vì vậy chúng tôi đã đến đây. Hãy ra khỏi đây ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao một anh chàng khác nói với tôi – tại sao? Chúng tôi có số xe đạp của bạn. Bây giờ khiếu nại với cảnh sát rằng bạn đã chịch dì của bạn trong một tòa nhà bỏ hoang?