Có lẽ cô ấy đến sau khi mơn trớn âm hộ của mình. Cô ấy ngồi cạnh tôi và tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô ấy. Anh ấy không nói gì cả. Sau đó, tôi đặt chân của tôi trên chân của mình là tốt. Anh ấy lại nhìn tôi, ra hiệu rằng Swati đang nhìn tôi. Em gái anh ấy chỉ nhìn chúng tôi khi tôi nghiêng đầu nhìn. Nhìn thấy cuộc tranh cãi giữa chúng tôi, Swati nắm lấy tay tôi từ phía bên kia. Tôi ngạc nhiên. Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy như cả hai đã sẵn sàng. Câu hỏi là làm thế nào để đụ cả hai trong cùng một nhà? Mặc dù cả hai chị em đều không nói với nhau rằng họ đã sẵn sàng chơi với tôi. Đó là lý do Swati rút tay.