Anh ấy nói – tôi có cần nói với anh ấy không? Cô ấy cũng có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở tiệm may ngày hôm nay không? Anh ấy nói – bây giờ bữa tiệc còn hơn một tuần nữa. Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn với đàn anh của chồng bạn một hoặc hai lần. Bạn cho họ tất cả những thú vui thể xác của bạn thì chồng bạn sẽ được thăng tiến. Tôi nói chậm rãi – họ không biết sao? Anh ấy nói không! Tôi sẽ lo việc đó Tôi đã nói với anh ấy – Tôi đã sẵn sàng. Nhưng thay vào đó bạn muốn gì? Cô ấy nói – nước miếng của chồng tôi … và của cả hai anh em nhỏ giọt trên bạn. Tôi đã nói nhiều lần.