Vì vậy, tôi cảm thấy không ổn và tôi sẽ tiếp tục giữ chúng ngày hôm nay. Ashok đã không xuất hiện vào ngày hôm sau. Anh ấy đã đi đâu. Vậy là kế hoạch của em đã được xác nhận rồi anh bạn, hôm nay cái mông nhỏ của Sushila nhất định phải chơi. Nhưng ngoài Ashok, anh ấy còn có một cô con gái nhỏ, Kalu, Anita, tôi và Bapu cũng ở trong trang trại. Nên hôm nay Bapu bảo – có việc thì mày làm đi. Tôi sẽ đi đến xã hội và nhận hạt giống lúa mì mới. Anh ấy cũng rủ tôi đi cùng. Thế là tôi nói – Bố ơi, con phải đi Ranbir ngay Nhà chú… chú có chút việc. Cha nói – Sanjay, con đi…con không thể làm việc một mình!