Ngoài ra, tôi dần dần tỉnh lại, thoát khỏi nguy hiểm, và tôi phải mất đúng hai tháng để hoàn toàn hồi phục ý thức.tầm nhìn. Mẹ tôi rất kinh ngạc, bởi vì họ sẽ tháo khăn bịt mắt ra và hôm nay tôi sẽ nhìn thấy mà không gặp vấn đề gì. Nó giống như được tái sinh. Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ tôi (ngoài bác sĩ). Anh ở đó, tươi cười, trẻ trung, hân hoan. Tên cô ấy là Ana Rosa và cô ấy đã được chăm sóc rất tốt trong 40 năm. Cô ấy cao, 1,75, khá gầy nhưng có nhiều thịt (kiểu J. López đang thịnh hành ngày nay). Một cặp mông đẹp và bộ ngực 100 khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ rất hấp dẫn.