Sau đó, cô ấy quay lại và mang cho mình thứ gì đó để ăn và ngồi xuống trước mặt tôi. Thức ăn bao gồm bốn miếng paratha dày chiên với xoài và dưa chua chắc hẳn phải đến từ Manjura. Nó đi kèm với bánh ngọt tự chế muối và khoya dừa barfi. Chỉ cần vui vẻ để xem. Tôi không mong đợi một bữa tối tuyệt vời như vậy. Cân nhắc rằng tôi hầu như không thể ăn bốn chiếc paratha nặng như vậy, tôi đặt hai chiếc paratha vào một đĩa riêng trước khi bắt đầu bữa ăn. Loan định nói điều gì đó, nhưng anh ta ngăn cô lại, nói rằng nếu tôi cần, tôi sẽ lấy lại, nếu sau đó vẫn cần, tôi sẽ làm lại.