mắt anh ấy bị bẩn. Anh ấy đã đối xử tệ với tôi như thế nào? Bây giờ công việc bẩn thỉu này không còn hoạt động trong ngôi nhà này nữa. Cũng lưu ý rằng không có công việc nào như vậy được thực hiện trong ngôi nhà này trong 15 ngày tới. Tôi sẽ nói chuyện với Lovely một lần nữa hôm nay. Tôi nói với anh ấy rằng bất cứ điều gì họ phải làm, họ nên ở trong phòng của mình và làm điều đó. Papa nói – đây không phải là lỗi của Ashish. Về? Ashish là con trai của tôi. Làm sao anh ấy lại nghĩ về tôi như vậy? Anh ấy nói – vậy thì hãy chấp nhận rằng bạn không phải là mẹ của anh ấy