Tôi không phải là một người khôn ngoan; ngược lại, Tôi ủng hộ việc thực hành tình dục một cách tự do mà không e ngại gì về những sai lầm được cho là sai lệch hoặc biến thái về tình dục. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có tính khí nóng nảy, tôi cũng chưa bao giờ phóng mình vào việc thực hiện tình dục của mình; Tôi thậm chí còn là một trinh nữ. Trinh tiết của tôi là do tôi chưa tìm được đối tượng là kẻ phá trinh mình. Không phải tôi quá tinh tế về các loại hay đặc điểm mà người chịu trách nhiệm giải phong ấn của tôi – tất nhiên là khác thường – phải có.