lúc này hai người đang bốc cháy. Khi anh ấy bắt đầu hôn tôi, tôi đã bị mắc câu. Anh ấy bắt đầu gây áp lực với mẹ tôi và tôi bắt đầu vui vẻ. Hôm nay, sau khi ai đó đặt vấn đề với mẹ tôi lần đầu tiên, mẹ tôi đột nhiên nổi giận. Tôi đã ướt đẫm từ bên dưới. Nước chảy ra từ âm hộ của tôi. Sau đó, anh ta lấy chiếc quần dài của tôi ra và cởi quần. Con cặc của anh ta dài khoảng 6 inch và dày 3 inch. Lần đầu tiên tôi thấy một con cặc dày như vậy. Anh ấy đặt tôi vào vị trí đó và bắt đầu cố gắng đưa con cặc của anh ấy vào âm hộ của tôi. Hôm nay lần đầu tiên tôi cũng muốn đút con cặc vào trong âm hộ của mình.