Hồng nắm lấy con cặc một lần nữa. Nói đến đây, Bawind thầm cảm ơn những người bạn của Hồng. Sau đó, Balwind cũng nói với Hồng về điều này, tôi nên rất biết ơn những người bạn của bạn. Bởi vì họ làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Hồng lại ngậm con cặc vào miệng, và lần này, từ từ do dự giữa đồng ý và không đồng ý, Hồng bắt đầu bú nó. Tuyền cũng không ép buộc Hồng. Bởi vì không có gì bắt buộc phải hoàn thành công việc bằng tình yêu. Tuyền thích bú cu của mình trong khi vuốt ve Hồng đầu trong khi bắt đầu bơm vòi nước của mình. Miệng của Arima bắt đầu bị đụ và Arima cũng bắt đầu thích nó.