Cô im lặng. Bây giờ chính tôi cũng không biết, tôi sẽ dạy nó làm gì? Tôi đã bị mắc kẹt suy nghĩ về điều này. Tôi nghĩ rằng nếu anh rể tôi không nói ra ở đây, anh ấy sẽ bị xúc phạm. Tôi nói – Tôi có một cuốn sách mà bạn đọc những điều cơ bản trước và sau đó bạn sẽ biết cách dịch bất kỳ câu nào. Không có gì sẽ được hiểu một cách nhanh chóng. Sau khi nói điều này, tôi đã thoát khỏi anh ta. Sau đó, anh ấy nói – tốt, hãy đưa cho tôi cuốn sách đó. Sau đó, tôi bắt đầu rời đi và anh ấy nói – bạn có tự nấu ăn không? Tôi nói – vâng, tôi nấu ăn. Cô ấy nói – à, hôm nay không nấu ăn…