Và tôi đạt 16, Tính đến thời điểm đó thì tôi đã có trải nghiệm với một cô gái, nhưng, tại sao tôi lại nói dối bạn, đó hoàn toàn là một thảm họa… Nhưng này, thời điểm để trải nghiệm thực sự của tôi sắp đến. Sau lần thất bại đó, vì tôi đã đủ lớn để thuê video, tôi đã đến cửa hàng và đột nhiên tôi quyết định thuê một bộ phim khiêu dâm, từ đó tôi học được nhiều điều, và đó là sự thật, và tôi không biết rằng mình sẽ như vậy. sắp kiểm tra tất cả kiến ​​thức của tôi rất sớm ……………. Như mọi ngày, nhưng lần này là một ngày thứ Sáu của tháng Năm, tôi đã đi chơi với bạn bè và tôi về khoảng 12h13, tại nhà tôi,