Nhưng tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Tôi lại bắt đầu vuốt ve âm hộ của em gái tôi. Anh ta từ chối vì không thể thực hiện thêm hành động nào nữa. Sau đó, tôi yêu cầu được xem ngực của Diddy. Cô ấy cởi khuy áo và tôi bắt đầu chơi với bộ ngực của Diddy. Bộ ngực của Didi rất to và mọng nước. Tôi đã chơi với bộ ngực của Diddy trong một thời gian dài. Mút nhiều, đồng thời Didi lại hot. Sau đó, tôi để Dee Dee bú cặc hết lần này đến lần khác khi Dee Dee lấy vật của tôi ra khỏi miệng. Bằng cách này, tôi rất thích Didi. Lần đầu tiên tôi bú âm hộ của em gái tôi ngày hôm đó, cô ấy bú cặc tôi.