Sau đó, tôi nằm như thế này mọi lúc, với tay và chân duỗi ra. Cả bốn người họ cũng nằm cạnh tôi. Mọi người đang khen ngợi tôi. Một người nói – Tôi chưa bao giờ được hưởng nhiều… nhiều như vậy mà bạn đã cho chúng tôi bốn ngày hôm nay. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi đi tắm. Cả bốn người họ cũng vào phòng tắm và tóm lấy tôi sau phòng tắm. Mặt khác, họ đụ tôi từng người một trong khoảng một giờ. Bây giờ tất cả chúng tôi đều mệt mỏi. Sau cuộc đụ dữ dội này, cả bốn người họ tắm cho tôi và tôi trần truồng bước vào phòng. Sau khi ra ngoài, tôi mặc một chiếc áo ngực lọt khe.