tôi tát vào mông cô ấy và nói – cô ấy 39 inch đúng không? Nasreen – Tôi không hiểu em gái mình. Bằng cách làm công việc này với tôi, bạn cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghe đến đây, Nasreen đỏ mặt xấu hổ và nói – Có nguy hiểm gì không thưa chị … Em bị bắt ở đâu đó … Vậy? Tôi- chỉ cần đừng lo lắng … Tôi đúng. Tôi có một ngôi nhà riêng, nơi tôi cung cấp tất cả các dịch vụ này. Không ai đến đó và không có các khu định cư xung quanh nó. Nghe tôi nói, Nasreen đồng ý. Hôm đó tôi đã nói với anh ấy – bạn sẽ đến trong đêm và tôi sẽ sửa chữa cho bạn.