Cô ngồi đó với hai viên thuốc ngủ trong chai nước và nước muối. Cha nói – bạn thậm chí không mang theo một cái ly. Hãy đến như thế này và mang cho tôi hai ly. Mẹ hỏi – tại sao lại có hai ly? Cha nói – hôm nay con cũng phải thật ngầu. Mẹ tôi không nói gì và mang cho tôi hai ly. Thấy Bap rót đầy rượu vào cả hai ly, tôi bắt đầu đòi mẹ uống luôn. Lúc đầu, mẹ tôi không chịu vì trong nước có thuốc ngủ. Nhưng để nài nỉ, bà mẹ đã uống cạn cái chốt. Sau một thời gian, Bapu Tôi làm rỗng chai bằng hai chốt lớn. Mẹ tôi chỉ có một cái chốt.