Nhưng tôi ngạc nhiên là anh ấy không bỏ một giọt nước trái cây Lund nào. Cô uống hết kem như mật ong. Bây giờ anh ấy cũng đang tận hưởng nó, điều này đặt cả hai chúng tôi vào quan điểm của Sáu mươi chín. Anh ấy đút con cặc của tôi vào miệng và âm hộ của anh ấy trong của tôi. Cô ấy đang liếm vòi nước của tôi một cách tàn bạo như tôi đang liếm âm hộ của cô ấy. Một lần nữa, chúng tôi thoải mái và dính chặt vào nhau với nước trong miệng của nhau. Một lúc sau con cặc của tôi lại bùng lên và tôi muốn hoàn thành trò chơi nhưng cô ấy đã quá mệt.