Lần đầu tiên tôi thấy một con rắn đen ngòm ở giữa đùi chú tôi. Con cặc đen ngòm của Bác dài khoảng 8 phân, dày khoảng 3 phân và tôi thấy hơi thở của mình bắt đầu ngừng lại. Con cặc của anh đen ngòm hẳn lên, gân guốc nổi đầy. Nhìn thấy lớp bã trầu dày đặc màu đỏ trên con cặc đen ngòm của anh, lần đầu tiên tôi khiếp sợ không biết làm cách nào mà cái dụng cụ dày cộm này lại chui vào được cái âm hộ bé nhỏ của tôi, trông thật kinh khủng. Sau đó người chú cầm con cặc trong tay và bắt đầu di chuyển con cặc qua lại bằng tay. Miếng trầu của anh ra khỏi da như thể anh đang chào tôi.