Nazneen lúc này đang ở trên thiên đường và đang nói “Ah…ah…ah…”. Sau một lúc, tôi đặt cô ấy xuống và bắt đầu hôn lại cô ấy. hôn, liếm hoặc cắn. Trò chơi này đang diễn ra. Nazneen đang hét lên, “Ah… ah… ah… ah… ah… ah…”. Trong khi đó, tôi bắt đầu cố gắng mở saree của cô ấy. Nazneen đứng dậy cởi sari, áo cánh, váy lót và áo ngực. Cô ấy vẫn đang mặc quần lót và đang nằm trên người tôi. Cô ấy bắt đầu hôn tôi thật mạnh. Sau đó, cô ấy cởi áo phông của tôi và bắt đầu hôn lên ngực tôi. Một lúc sau, tôi đến gần cô ấy và bắt đầu bú vú cô ấy một lần nữa.