Cho đến ngày nay, bạn đã bao giờ nhìn thấy một đứa con trai ngủ với mẹ cả đêm mà không mặc quần áo chưa? Tôi xin mẹ bình tĩnh lại và nói – Mẹ ơi, chính con cũng không biết con vào phòng mẹ bằng cách nào? Bạn có thể đã đến với mộng du. Bạn đã nhảy cho đến khi tôi nhận thấy một cái gì đó. Buồn ngủ không làm gì được mà miệng em thì kiểu “Ôi…sướng quá…a…a…” Cho anh sướng, em không nói gì chỉ nằm thôi. . Mẹ nói – nhưng những gì đã xảy ra giữa chúng tôi không ai làm. Vũ khí 7 inch của bạn đã ở trong tôi cả đêm. Bây giờ tôi sẽ cảm thấy tội lỗi. Nói rồi mẹ lại khóc.