có thể bắt chước, một thứ gì đó thanh tao được rèn giũa qua nhiều năm và một số phụ nữ biết cách lấy được từ cuộc sống. Và cô ấy là một ví dụ trung thực về lời nói của tôi. Bằng cách đến gần hơn, Tôi vào nhà anh như vào nhà tôi. Và nhiều lần chúng tôi làm tình trong phòng của Andrea khi mẹ cô ấy đi làm. Tôi không thể xác định chính xác thời điểm tôi say mê mẹ của Andrea, nhưng những con chuột của tôi đã tự do kiểm soát những tưởng tượng của tôi. Không lơ là vai trò bạn trai, sự chú ý của tôi tập trung vào Irma. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên của tôi trong lĩnh vực đó là.